Szándék és remény

 

A Katolikus Egyház szerzetes rendjei között a magyar alapítására tekintettel különleges misszióra vállalkozó Pálos Rendnek sok olyan pálos vagy Pálos Rendhez kötődő személyisége van, akiknek az emlékét Gálosfán megfelelő módon kívánjuk őrizni és ápolni.

Ők azok, akik a pálos lelkiségen keresztül Krisztus követésében korukban is különösen tisztelt személyek voltak. A rend névadója, remete Szent Pál mellett szeretnénk megismertetni azokat a kiemelkedő és meghatározó egyéniségeket – Boldog Özsébtől kezdve Martinuzzi Fráter Györgyön és Csepelényi Györgyön keresztül Vezér Ferencig – akik életpéldájukkal és tanításukkal a magyarság és a kereszténység szolgálatában élték életüket.

Emléket állítunk szent királyainknak is – Szent Istvántól Boldog Károlyig -, akik a pálos lelkiségben mindig  különös tisztelettel voltak és vannak övezve.

Korunk művészeinek lehetőséget kívánunk adni, hogy a hely szelleméhez illő alkotásaikkal részt vehessenek maradandó értékek létrehozásában.

Szándékaink között szerepel egy sétaút kialakítása, melyen végighaladva a természetben gyönyörködve elmélkedhetünk, imádkozhatunk.