Társadalmi felelősségünk

A Pálos Házak a Családért Alapítvány társadalmi felelősségvállalásban betöltött szerepe és tevékenysége Páloskerten

 

 1. Célunk, hogy széles körű kapcsolatainkkal az adás és elfogadás kultúráját népszerűsítésük az együttmunkálkodás és önkéntesség által.
 2. Elkötelezettek vagyunk a nemzeti vagyon gyarapításában egy elhanyagolt országrész területi, infrastrukturális és személyi összetevőinek társadalmi fölzárkóztatásával.
 3. A hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése érdekében eltérő anyagi és egzisztenciális körülmények között élő embercsoportokat szólítunk meg és hívunk közösségbe a résztvevők közös céljainak megvalósítására.
 4. Fontos számunkra a fiatalok munkára hangolása az önkéntes szolgálat és munka megbecsülésének népszerűsítésével, mely aktív és oktató-nevelő formája a gyermek- és ifjúságvédelemnek.
 5. Életmódunkkal adunk példát a kulturális örökség megóvására, a nemzettudatot erősítő népi tevékenységek, mesterségek és kézműves szakmák gyakorlati megismertetésére.  Buzdítunk a helyi népművészet felelevenítésére, támogatására és hagyományőrző ápolására.
 6. Kiemelt feladatunk a természet-, környezet- és állatvédelem konkrét cselekvésben megnyilvánuló lehetőségeinek megismertetése és terjesztése az állattartás, a növénytermesztés, valamint egy minta tangazdaság kialakításával és működtetésével.
 7. A sokrétű vidéki/paraszti életmód népszerűsítése keretében összehangoltan valósul meg a képességfejlesztés és ismeretterjesztés, valamint a szociális tevékenység és a családsegítés.
 8. A hátrányos anyagi helyzetű családok, idősek és gyermekek üdültetése, táboroztatása összekapcsolódik a családok együttlétének elmélyítésével, melyhez a közös programok és közös tevékenységek szolgálnak alapul.
 9. A nemzeti egységért való munkálkodásban a felzárkóztatást a képességekre épülő erőfeszítések elismerése által serkentjük. Nálunk mindenki kaphat és találhat érdeklődésének és teherbírásának megfelelő tevékenységet.
 10. Támogatóinkkal együttműködve tervezünk és valósítjuk meg törekvéseinket, ezáltal is erősítve a társadalmi összetartozás felelősségteljes célkitűzését.
 11. Céljaink érdekében vállaljuk, hogy az Alapítvány tulajdonában és használatában lévő 10 hektárnyi gálosfai földterületeken lévő Páloskerten a fogadó házak és portáik kialakítása, fenntartása és működtetése a szabadidő hasznos eltöltésének keretében elsősorban önkéntes felajánlásokkal valósulhasson meg.
 12. A tevékenységekhez, fejlesztésekhez szükséges anyagiakat nonprofit szervezet révén adományozóink és a minket támogató szervezetek által és révén kérjük és gyűjtjük, mellyel a társadalmi összefogásban és felelősségvállalásban való együttműködést szeretnénk erősíteni. Így minden érintett a lehetőségeinek és adottságainak figyelembe vételével vehet részt a nemzeti vagyon gyarapításában és a társadalmat széles körben mozgósító közösségépítésben.