Hírek, információk

Az Irgalmasság évében ünneplő szívvel adunk hálát Urunknak a kegyelmekért, amelyekkel a Magyar Pálos Rendnek felajánlott Páloskert területén működő Pálos Házak a Családért Alapítvány 5 éves munkálkodását egyengette.
Az év folyamán az ideérkezőkkel közösen ajánljuk fel imáinkat és munkánkat a Rendért és mindazokért, akik ismeretlenül is egymást kiegészítve e nem kolostorhoz kapcsolódó veteményes-, gyümölcsös-, és virágoskert gondozói és szépítői!
A Magyar Pálos Rend jóvoltából kapott Irgalmas Jézus képe előtt kérünk áldást minden jótevőnkre, eddig és ezután idelátogató segítőnkre, az üdülésre érkezőkre, valamint szeretteikre is.
Kedves Páloskerti Patrónusok!
Az év első együttmunkálkodásra hívó alkalma a Nagy Tavaszi Testi-Lelki Takarítás, melyre 2016. április 9.-én várjuk mindazokat, akik ezen a napon a Hazánkért való engesztelést a pálos hagyományoktól nem idegen paraszti gazdálkodás tevékenységeihez kapcsolják.
Imáitok mellett cselekvő részvételetekkel is járuljatok hozzá, hogy Gálosfa-Páloskert, – ez a kicsiny darabja Hazánknak – keresztény közösségünk által is gondozva és szeretve legyen!
Szeretettel várunk benneteket: Teréz, Laci és Bátor

 

 

 

 50 óra!! 

A 2011-ben hozott köznevelési törvény szerint 2016-tól az érettségi vizsga megszerzésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése. Örömmel adjuk hírül, hogy Alapítványunk is csatlakozott azokhoz az intézményekhez, akik rendelkeznek a diákok fogadásához szükséges engedéllyel. (megtekintés itt)

Felhívás Középiskolák számára!

Szeretettel várjuk az iskolák megbízott képviselőinek jelentkezését a szerződések megkötésére, valamint kérjük az iskola vezetőségét, hogy iskolájukban tájékoztatásukkal is tegyék lehetővé a diákok számára a Páloskerten is végezhető közösségi szolgálat lehetőségét! Kérésükre tájékoztató anyagot szívesen küldünk és/vagy kedvcsináló előadást tartunk.

Meghívó középiskolásoknak! 

Örömmel hívunk benneteket Gálosfa-Páloskertbe, hogy ebben a kezdeményezésben is együttmunkálkodhassunk! Kérjétek szüleitek és iskolátok segítségét a tennivalók felőli tájékozódásban és gyertek hozzánk,
hogy segíthessünk egymásnak!

Kapcsolattartó: Baghy-Bátor Teréz, paloshazak@gmail.com;   telefon: +36 82 950 856

További információ a Páloskertről itt.